Rozwód z alkoholikiem.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która często prowadzi do rozpadu związku małżeńskiego i w konsekwencji do rozwodu.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która często prowadzi do rozpadu związku małżeńskiego i w konsekwencji do rozwodu. Alkoholizm, podobnie jak i inne nałogi, np. narkomania czy hazard wpływają negatywnie na wszystkie aspekty życia osoby uzależnionej, w tym na życie rodzinne i małżeństwo. Uzależnienie od alkoholu pociąga za sobą często agresję i przemoc. W swojej dotychczasowej praktyce wielokrotnie spotykałem się tak na gruncie prawa karnego jak i prawa rodzinnego z problematyką uzależniania od alkoholu lub narkotyków.  Zdarzały się sytuacje, że osoby najbliższe, a więc dzieci i żona były pokrzywdzone przez alkoholika, który po spożyciu alkoholu wszczynał awantury, wyganiał najbliższych z domu czy stosował przemoc fizyczną lub słowną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozwód jest możliwy wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.Choroba alkoholowa, o ile doprowadziła do rozpadu związku będzie stanowiła zazwyczaj podstawę do uznania osoby uzależnionej za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W postępowaniu rozwodowym sąd będzie badał czy za rozpad związku małżeńskiego faktycznie odpowiada uzależnienie od alkoholu/narkotyków jednego z małżonków.

Dowody w sprawie o rozwód.

Małżonek, który domaga się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka musi w trakcie postępowania rozwodowego przedstawić dowody, które faktycznie potwierdzą winę drugiej strony. Dowodami tymi mogą być:

- zeznania świadków, np. rodziny, sąsiadów, którzy potwierdzą nadużywanie alkoholu,

- dokumentacja medyczna świadcząca o istnieniu choroby alkoholowej,

- dokumentacja z pobytów w izbie wytrzeźwień,

- niebieska karna o ile była założona,

- akta sprawy sądowej, jeżeli było prowadzone postępowanie dot. znęcania się nad najbliższymi,

- notatki policyjne z przeprowadzonych interwencji, o ile miały one miejsce,

- nagrania video lub audio,

- dokumentacja fotograficzna.

Są to oczywiście jedynie przykładowe dowody, które strona może zgłosić w sprawie rozwodowej. Należy pamiętać, że dowody te należy zgłosić w pozwie rozwodowym, ewentualnie odpowiedzi na pozew pod groźbą pominięcia ich przez sąd w przypadku późniejszego powołania.

Często spotykaną sytuacją jest skierowanie równolegle z pozwem rozwodowym zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez współmałżonka uzależnionego od alkoholu. W praktyce zazwyczaj zawiadomienie dotyczy znęcania się nad najbliższymi, a więc przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego. Wówczas w pozwie rozwodowym należy wskazać, że tego rodzaju zawiadomienie zostało złożone.

           

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (kredyty frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850