Rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie ma miejsce gdy jedna strona lub obie strony są winne rozkładowi pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji rozwód może być orzeczony (...)

Rozwód oznacza definitywne zakończenie małżeństwa i może być orzeczony wyłącznie przez sąd. Sądem właściwym do rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest sąd okręgowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozwód jest możliwy wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. 

Rozwody możemy podzielić na:

a) rozwód bez orzekania o winie,

b) rozwód z orzekaniem o winie.

 

Rozwód z orzekaniem o winie ma miejsce gdy jedna strona lub obie strony są winne rozkładowi pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji rozwód może być orzeczony wyłącznie z winy męża, wyłącznie z winy żony lub z winy obu stron. Zainicjowanie procedury rozwodowej wymaga skierowania pozwu do sądu. Jeżeli jeden z małżonków domaga się rozwodu z winy drugiego małżonka powinien w pozwie rozwodowym przedstawić nie tylko dowody potwierdzające, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego ale również przedstawić dowody potwierdzające winę drugiej strony oraz wprost wskazać, że domaga się rozwodu z winy współmałżonka. Dowodami tymi mogą być świadkowie, nagrania czy dokumenty. Należy pamiętać, że sąd rozpoznający sprawę będzie bazował na przedstawionych dowodach a nie twierdzeniach strony. Same twierdzenia, niepoparte dowodami nie zapewnią wyroku z orzeczeniem o winie współmałżonka. Jeżeli strona twierdzi, że przyczyną rozkładu pożycia w małżeństwie jest nadużywanie alkoholu przez współmałżonka to powinna to twierdzenie poprzeć stosownymi dowodami. Mogą to być: zaświadczenia o pobycie współmałżonka na oddziale odwykowym, w izbie wytrzeźwień, zeznania świadków, którzy widzieli nietrzeźwego współmałżonka, wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu, dyscyplinarne zwolnienie z pracy ze wskazaniem odpowiedniej podstawy itp. Rozwód z winy jednego z małżonków ma miejsce najczęściej w przypadku zdrady małżonka, alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od hazardu czy w przypadku znęcania się nad współmałżonkiem. Jeżeli podstawą do orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka ma być przemoc fizyczna, dobrze jest przedstawić sądowi prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo, ewentualnie opinię biegłych lekarzy potwierdzającą obrażenia czy wskazać świadków, którzy widzieli obrażenia lub akty przemocy. 

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą pozytywne konsekwencje dla małżonka, który zostanie uznany za niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Mowa tu oczywiście o możliwości dochodzenia alimentów od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie w sprawie, w której ma być orzeczony rozwód z winy jednej ze stron trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż w przypadku, gdy strony chcą się rozwieść bez orzekania o winie. Dzieje się tak dlatego, że osoba która ma być uznana za winną broni się przed tym, przedstawiając liczne dowody, które mają świadczyć o braku winy. Prowadzi to do wydłużenia czasu trwania postępowania rozwodowego. Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka ma w zasadzie więc tylko jedną korzyść, a mianowicie finansową. Chodzi o alimenty, które mogą zostać zasądzone na rzecz drugiego małżonka. Mowa tu jednak tylko o alimentach na rzecz małżonka. Alimenty na rzecz wspólnych dzieci będą zasądzone niezależnie od tego, czy rozwód zostanie orzeczony z winy lub bez winy któregokolwiek małżonka. Podobnie od tego nie będzie zależała ich wysokość. To, czy sąd orzeka o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ma żadnego znaczenia również dla podziału majątku i władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi. 

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, karnego lub gospodarczego zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (kredyty frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850