Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Świadczone usługi:

PRAWO KARNE

Praca w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku, w trakcie której przeprowadziłem wiele postępowań pozwoliła mi zdobyć niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie spraw karnych. Z uwagi na to specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych. Dbam o zapewnienie Państwu skutecznego i rzeczywistego prawa do obrony. Reprezentuję również osoby pokrzywdzone. Pomagam moim Klientom na każdym etapie postępowania, reprezentując ich przed wszystkimi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (policja, prokuratura), w trakcie procesu przed sądami pierwszej i drugiej instancji (sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Pomagam moim Klientom także po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego, na etapie postępowania wykonawczego.

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne są jednymi z najtrudniejszych, z jakimi spotykam się w swojej pracy, ponieważ ich rozstrzygnięcie posiada ogromny wpływ na dalsze życie moich Klientów i ich rodzin. Do spraw tych podchodzę z należytą empatią i zaangażowaniem, oferując wsparcie i profesjonalne doradztwo. Pomagam Państwu przede wszystkim w sprawach: rozwodowych, o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnim, związanych z pochodzeniem dziecka, władzą rodzicielską oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach dziecka, a także dotyczących nieletnich (w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

PRAWO GOSPODARCZE

Reprezentuję klientów indywidualnych przed sądami na każdym etapie postępowania w sporach z bankami powstałymi na tle umów o kredyty frankowe, również po całkowitym spłaceniu kredytu przez kredytobiorcę. Prowadzę także sprawy o zapłatę, pomagam w przygotowywaniu umów oraz prowadzeniu negocjacji.