Zdrada jako przyczyna rozwodu.

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zdrada jednego ze współmałżonków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozwód jest możliwy wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z najczęstszych przyczyn rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest zdrada jednego ze współmałżonków.

W praktyce zdrada jednego z małżonków, o ile zostanie udowodniona przed sądem, powoduje, że sąd zazwyczaj orzeka o rozwiązaniu małżeństwa z winy małżonka, który dopuścił się zdrady. Potwierdza to w swoim orzeczeniu z dnia 6 maja 1997 roku, sygn. akt I CKN 86/97 Sąd Najwyższy, który stwierdził, że "Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły jest winnym rozkładu pożycia".

Należy pamiętać, że aby doprowadzić do rozwodu z wyłącznej winy małżonka, który dopuścił się zdrady niezbędne jest udowodnienie, że zanim doszło do zdrady, w małżeństwie nie występowały oznaki rozkładu pożycia, zaś powodem ich wystąpienia stała się zdrada małżonka. Trzeba pamiętać, że już jednorazowa zdrada może powodować zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i stać się przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jak może bronić się małżonek, który dopuścił się zdrady?

Małżonek, który dopuścił się zdrady może bronić sie w postępowaniu rozwodowym w ten sposób, że wykaże, iż jego postępowanie - a więc niewierność, nie było przyczyną trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji nie zostanie on uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli zatem do zdrady doszło już po tym, jak ustanie pożycie małżeńskie sąd nie stwierdzi, że małżonek, który zdradził jest wyłącznie winny. Małżonków łączą trzy istotne więzi: duchowa, gospodarcza, fizyczna. Jeżeli zatem, zanim doszło do zdrady, w małżeństwie występowały poważne problemy, za które małżonkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność, to późniejsza zdrada jednego z małżonków, nie zostanie uznana przez sąd za przyczynę rozpadu małżeństwa i tym samym osoba, która dopuściła się zdrady nie zostanie uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku z dnia 28 września 2000 r., w sprawie o sygn. akt IV CKN 112/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że "Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład".

Jak udowodnić zdradę?

Jeżeli jeden z małżonków domaga się rozwodu z winy drugiego małżonka powinien w pozwie rozwodowym przedstawić nie tylko dowody potwierdzające, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego ale również przedstawić dowody potwierdzające winę drugiej strony. Zatem wykazanie, że doszło do zdrady leży po stronie tego małżonka, który sie na to powołuje.

Należy pamiętać, że sąd rozpoznający sprawę będzie bazował na przedstawionych dowodach, a nie twierdzeniach strony. Same twierdzenia, niepoparte dowodami nie zapewnią wyroku z orzeczeniem o winie współmałżonka. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być zeznania świadków, korespondencja (maile, sms-y, wiadomości przesyłane za pomocą wszelkiego rodzaju komunikatorów typu WhatssApp, Facebook i inne) czy nagrania video lub rozmowy. Są to najczęstsze dowody, z którymi w praktyce spotykam się przy prowadzeniu tego typu spraw.

Skutki orzeczenia rozwodu z winy małżonka, który dopuścił się zdrady.

Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, oprócz niewątpliwej satysfakcji małżonka niewinnego ma w zasadzie tylko jedną korzyść, a mianowicie finansową.   Chodzi o alimenty, które mogą zostać zasądzone na rzecz drugiego małżonka. Mowa tu jednak tylko o alimentach na rzecz małżonka. Alimenty na rzecz wspólnych dzieci będą zasądzone niezależnie od tego, czy rozwód zostanie orzeczony z winy lub bez winy któregokolwiek małżonka.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, karnego lub gospodarczego zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (kredyty frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850