Przemoc w małżeństwie jako jeden z powodów rozwodu.

Przemoc w związku małżeńskim jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu. W sytuacji udowodnienia, że jeden z małżonków stosował przemoc wobec drugiego, Sąd (...)

Przemoc w związku małżeńskim jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu. W sytuacji udowodnienia, że jeden z małżonków stosował przemoc wobec drugiego, Sąd orzeknie rozwód z winy tego małżonka, który stosował przemoc.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje przemocy, które będą skutkowały rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy tego małżonka, który przemoc stosuje. Mowa tu oczywiście o przemocy fizycznej i przemocy fizycznej.

Czym jest przemoc fizyczna?

Przemoc fizyczna to intencjonalne/celowe działanie sprawcy mające wyrządzić szkodę osobie pokrzywdzonej. Przemoc może przybierać najróżniejsze formy działania sprawcy. W praktyce najczęściej spotykam sie z sytuacjami, gdy sprawcy biją, szarpią, popychają drugą osobę, wykręcają jej ręce, rzucają w nią różnymi przedmiotami. Przemoc może wyrażać się w zachowaniach sprawcy polegających na tym, że niszczy on sprzęty domowe lub przedmioty należące do pokrzywdzonej. Zdarzają się również sytuacje, gdy jeden z małżonków przemocą zmusza drugiego do podejmowania współżycia. Mówimy wówczas o przemocy seksualnej, która również zdarza się stosunkowo często. W związkach małżeńskich czy też pozamałżeńskich zazwyczaj to kobiety doświadczają przemocy, zaś mężczyźni są sprawcami. Stosunkowo rzadko zdarzają się sytuacje odwrotne, czyli to kobieta jest sprawcą przemocy, zaś mężczyzna ofiarą - aczkolwiek z takimi sytuacjami również się spotykałem.

Z przemocą fizyczną najczęściej idzie w parze uzależnienie sprawcy przemocy od alkoholu lub narkotyków. Do zachowań przemocowych najczęściej dochodzi bowiem, gdy sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Przemoc psychiczna w związku.

Przemoc psychiczna to naruszanie godności osobistej drugiego człowieka i traktowanie go tak, aby doprowadzić do cierpienia emocjonalnego. Przemoc psychiczna przejawia się w takich zachowaniach sprawcy jak grożenie drugiej osobie, szantażowanie, osaczanie, manipulowanie, kierowanie wyzwisk, obelg, upokarzanie. Sprawca swoim zachowaniem chce zniszczyć samoocenę pokrzywdzonego i doprowadzić go do złego samopoczucia psychicznego.

Co zrobić, gdy w małżeństwie pojawia się przemoc?

Zarówno przemoc fizyczna jak i przemoc psychiczna jest podstawą, aby wnioskować przed sądem o rozwód z orzeczeniem o winie. Moim zdaniem, jeżeli dochodzi do przemocy w małżeństwie, nieważne czy psychicznej czy fizycznej to nie ma większych szans na uratowanie związku. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdy kobiety latami doświadczają przemocy w małżeństwie, a pomimo tego nie decydują się na rozwód. Pokrzywdzone składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się przez małżonka, następnie odwołują swoje zeznania, ponieważ pogodziły się z partnerem i liczą, że przemoc nigdy sie nie powtórzy. Niestety po pewnym czasie zazwyczaj sytuacja się powtarza.

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nikt nie powinien godzić się na stosowanie wobec niego przemocy. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, należy poszukać ochrony prawnej, a więc zawiadomić o przestępstwie policję lub prokuraturę.

Jak udowodnić przemoc w małżeństwie?

Aby sąd orzekł rozwód z winy małżonka stosującego przemoc należy przemoc udowodnić. Osoba pokrzywdzona może przedstawiać najróżniejsze dowody na poparcie swoich twierdzeń. Mogą to być świadkowie, którzy widzieli jak sprawca stosował przemoc, mogą to być nagrania głosowe lub video, wydruki korespondencji, sms-y, obdukcje, notatki z interwencji policyjnych, dokumentacja z tzw. "procedury niebieskiej karty' i inne.

Jeżeli w małżeństwie dochodzi do przemocy warto z całą pewnością zawiadomić o tym fakcie prokuraturę lub policję. Dokumentacja z przeprowadzonego przez te służby postępowania posłuży za dowód w sprawie rozwodowej. Dowodem takim może być przede wszystkim wyrok skazujący sprawcę za popełnienie przestępstwa.

Jak bronić się przed oskarżeniami o przemoc w związku?

Zdarzają się niestety i takie sytuacje, gdy w małżeństwie nie dochodzi do przemocy, a pomimo to jeden z małżonków oskarża drugiego o taką przemoc. Jeżeli jeden z małżonków przygotowuje się do rozwodu i chce, aby ten rozwód nastąpił z wyłącznej winy drugiego, to zbiera dowody, które mają potwierdzić stosowanie przemocy. Zdarza się wówczas, że składane jest do prokuratury zawiadomienie o stosowaniu przemocy przez jednego z małżonków. Zawiadomienia takie są następnie dołączane do pozwu rozwodowego jako dowód stosowania przemocy. Małżonek, który został niesłusznie oskarżony o stosowanie przemocy w związku musi bardzo pilnować, aby nie został niesłusznie skazany za przestępstwo znęcania się.

Skutki orzeczenia rozwodu z winy małżonka, który dopuścił się przemocy w związku.

Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, oprócz niewątpliwej satysfakcji małżonka niewinnego ma w zasadzie tylko jedną korzyść, a mianowicie finansową.   Chodzi o alimenty, które mogą zostać zasądzone na rzecz drugiego małżonka. Mowa tu jednak tylko o alimentach na rzecz małżonka. Alimenty na rzecz wspólnych dzieci będą zasądzone niezależnie od tego, czy rozwód zostanie orzeczony z winy lub bez winy któregokolwiek małżonka.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego, karnego lub gospodarczego zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (kredyty frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850