Obniżenie alimentów na dziecko.

W razie zmiany okoliczności faktycznych, które były podstawą do zasądzenia alimentów, można żądać obniżenia alimentów. W tym celu (...)

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) to nic innego jak obowiązek dostarczania osobie uprawnionej środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Ma on na celu zapewnienie niezbędnych środków do życia. Należy pamiętać, że wysokość alimentów ustalona przez sąd może ulec zmianie. Podstawą do obniżenia wysokości zasądzonych alimentów jest przepis art. 138 k.r.o. (Kodeks rodzinny i opiekuńczy). W myśl powołanego przepisu "W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego".

Powyżej przytoczony przepis stanowi, że w razie zmiany okoliczności faktycznych, które były podstawą do zasądzenia alimentów, można żądać obniżenia alimentów. W tym celu osoba zobowiązana do łożenia alimentów musi skierować pozew o obniżenie alimentów. Obniżenie alimentów nastąpi, gdy zmniejszą się potrzeby osoby uprawnionej do alimentów (dziecka) lub możliwości zarobkowe - majątkowe osoby zobowiązanej do łożenia (rodzica). Podstawą do obniżenia alimentów może być:

a) uzyskanie przez uprawnionego (dziecko) majątku w drodze darowizny lub spadku,

b) podjęcie pracy przez uprawnionego (dziecko),

c) otrzymanie stypendium przez uprawnionego (dziecko),

d) zmniejszenie kosztów utrzymania dziecka (np. w związku z zakończeniem rehabilitacji, kosztownego leczenia, zakończenia edukacji w prywatnej szkole, zaprzestanie korzystania z zajęć dodatkowych),

e) utrata pracy przez osobę zobowiązaną do łożenia (rodzica),

f) zmiana pracy na gorzej płatną przez osobę zobowiązaną do łożenia (rodzica),

g) utrata dodatku funkcyjnego w dotychczasowej pracy lub brak możliwości brania nadgodzin przez osobę zobowiązaną do łożenia (rodzica),

h) choroba lub wypadek wymagające długotrwałego i kosztownego leczenia/rehabilitacji przez osobę zobowiązaną do łożenia (rodzica),

i) przejście na emeryturę przez osobę zobowiązaną do łożenia (rodzica).

 

Przykład 1:

Pan Adam łoży na utrzymanie małoletniego syna alimenty w kwocie 1 500 zł miesięcznie zasądzone w 2019 roku. W dacie zasądzenia alimentów Pan Adam zarabiał miesięcznie 5 000 zł netto. W 2022 roku Pan Adam stracił dodatek funkcyjny w dotychczasowej pracy w wysokości 1 500 zł i w efekcie jego wynagrodzenie spadło do 3 500 zł netto miesięcznie. Aby obniżyć alimenty Pan Adam musi skierować pozew do sądu argumentując żądanie obniżenia alimentów zmniejszeniem dotychczasowych dochodów.

Przykład 2:

Pan Adam łoży na utrzymanie małoletniego syna alimenty w kwocie 1 500 zł miesięcznie zasądzone w 2019 roku. W dacie zasądzenia alimentów Pan Adam zarabiał miesięcznie 5 000 zł netto. W 2022 roku Pan Adam miał wypadek samochodowy i musi podjąć długą rehabilitację, której miesięczny koszt wyniesie 1 500 zł miesięcznie. Aby obniżyć alimenty Pan Adam musi skierować pozew do sądu argumentując żądanie obniżenia alimentów zwiększeniem dotychczasowych stałych wydatków.

 

Pozew o obniżenie alimentów.

Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć w sądzie rejonowy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli najczęściej dziecka. Pozew jak każde pismo procesowe musi odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym przez przepisy prawne. Składając pozew należy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń. Dowodami w sprawie mogą być dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron. Należy też pamiętać, że pozew musi zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Od tego w jaki sposób sformułowany jest pozew o obniżenie alimentów zależy w dużej mierze to czy zostanie uwzględniony i czy sąd przychyli sie do żądania strony powodowej, w szczególności co do wysokości obniżonych alimentów. Dlatego też warto przy sporządzaniu pozwu skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Po więcej szczegółów dotyczących kwestii związanej z pozwem o alimenty lub pozwem o podwyższenie/obniżenie alimentów zapraszam do artykułu umieszczonego na moim blogu – „Pozew o alimenty”.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, karnych bądź gospodarczych zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850