Dozór elektroniczny - forma odbywania kary pozbawienia wolności

System dozoru elektronicznego, tzw. „obrączka” pozwala osobie skazanej na karę pozbawienia wolności na odbycie tej kary w warunkach wolnościowych, tj. w miejscu zamieszkania, bez konieczności odbywania kary w zakładzie karnym.

System dozoru elektronicznego, tzw. „obrączka” pozwala osobie skazanej na karę pozbawienia wolności na odbycie tej kary w warunkach wolnościowych, tj. w miejscu zamieszkania, bez konieczności odbywania kary w zakładzie karnym. System ten polega na założeniu na nogę osoby skazanej nadajnika radiowego. System ten ogranicza swobodę poruszania się osoby skazanej, ale umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności w domu.

Skazany, który odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego ma prawo w godzinach określonych przez Sąd opuszczać miejsce zamieszkania. Oznacza to, że może np. chodzić do pracy czy zrobić zakupy. System ten pozwala więc na prowadzenie w miarę normalnego życia.

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolnościw systemie dozoru elektronicznego może złożyć osobiście skazany lub reprezentujący go adwokat. Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego.

Gdzie należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolnościw systemie dozoru elektronicznegonależy złożyć do sądu penitencjarnego (Sąd Okręgowy), w którego okręgu skazany przebywa. Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolnościw systemie dozoru elektronicznego musi być należycie uargumentowany, aby przekonać sąd, iż nie jest konieczne osadzanie skazanego w zakładzie karnym, a w zupełności wystarczające jest, aby skazany odbył karę w systemie dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850