Rozłożenie grzywny na raty

Kara grzywny jest najłagodniejszą formą kary przewidzianą przez kodeks karny i jak sama nazwa wskazuje ma charakter majątkowy.

Kara grzywny jest najłagodniejszą formą kary przewidzianą przez kodeks karny i jak sama nazwa wskazuje ma charakter majątkowy. Jej uiszczenie jest jednak często bardzo problematyczne dla skazanego, który nie posiada niezbędnych środków finansowych. Po uprawomocnieniu wyroku skazującego, którym wymierzono karę grzywny skazany zostaje wezwany przez sąd do jej jednorazowego uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Problem pojawia się wówczas, gdy skazany nie posiada środków na jednorazowe uiszczenie grzywny. Brak zapłaty grzywny może spowodować zamianę jej m. in. na zastępczą karę pozbawienia wolności.

W takiej sytuacji można i nawet należy złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Możliwość taką przewidują przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Grzywna może być rozłożona co do zasady na 12 rat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 36 rat. W przypadku, gdy sąd rozłoży grzywnę na raty, a skazany mimo wszystko nie uiszcza rat, sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty i może zamienić karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną. Istnieje możliwość złożenia ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty. Pierwszy wniosek o rozłożenie grzywny na raty nie podlega opłacie sądowej, natomiast kolejny już tak.

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850