Podwyższenie alimentów na dziecko.

Podstawą do podwyższenia wysokości zasądzonych alimentów jest przepis art. 138 k.r.o. Aby uzyskać wyższe alimenty  (...)

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) to nic innego jak obowiązek dostarczania osobie uprawnionej środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Ma on na celu zapewnienie niezbędnych środków do życia. Należy pamiętać, że wysokość alimentów ustalona przez sąd może ulec zmianie. Podstawą do podwyższenia wysokości zasądzonych alimentów jest przepis art. 138 k.r.o. (Kodeks rodzinny i opiekuńczy). W myśl powołanego przepisu "W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego".

Powyżej przytoczony przepis stanowi, że w razie zmiany okoliczności faktycznych, które były podstawą do zasądzenia alimentów, osoba uprawniona do alimentów może żądać ich podwyższenia. Aby uzyskać wyższe alimenty osoba zainteresowana musi wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która ma obowiązek łożyć. Oczywiście kwestię tą można załatwić w drodze ugody, jednak w praktyce zazwyczaj tak się nie dzieje.

Przykład:

Pani Anna otrzymuje alimenty w kwocie 600 zł od byłego męża przyznane na rzecz wspólnego małoletniego dziecka, które po rozwodzie mieszka z matką. Alimenty zostały zasądzone w wyroku rozwodowym w 2016 roku. Pani Anna w 2022 roku chce podwyższenia alimentów do kwoty 1000 zł miesięcznie. W tym celu musi skierować pozew do sądu rodzinnego przeciwko byłemu mężowi. Kierując pozew do sądu Pani Anna musi wykazać, że zwiększyły się potrzeby dziecka lub zwiększyły się możliwości zarobkowe byłego męża. Argumenty, które Pani Anna może przytoczyć w pozwie to:

a) podwyżka w pracy byłego męża,

b) nowa lepsza praca byłego męża,

c) znaczne polepszenie sytuacji materialnej byłego męża wynikająca np. z otrzymania spadku lub darowizny,

d) pogorszenie sytuacji materialnej Pani Anny, np. utrata pracy, zmniejszony wymiar czasu pracy, obniżenie wynagrodzenia,

e) wyższe koszty utrzymania dziecka,

f) podjęcie nauki w prywatnej szkole przez dziecko,

g) dodatkowe zajęcia np. korepetycje,

h) choroba, konieczność leczenia, rehabilitacji dziecka,

i) inne.

 

Pozew o podwyższenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli najczęściej dziecka. Sprawy o alimenty rozpoznawane są przez sądy rejonowe. W sprawach o podwyższenia alimentów powód nie ponosi opłat związanych ze złożeniem pozwu. Pozew jak każde pismo procesowe musi odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym przez przepisy prawne. Składając pozew należy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń. Dowodami w sprawie mogą być dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron. Należy też pamiętać, że pozew musi zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Od tego w jaki sposób sformułowany jest pozew o podwyższenie alimentów zależy w dużej mierze to czy zostanie uwzględniony i czy sąd przychyli sie do żądania strony powodowej, w szczególności co do wysokości alimentów. Dlatego też warto przy sporządzaniu pozwu skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Po więcej szczegółów dotyczących kwestii związanej z pozwem o alimenty lub pozwem o podwyższenie/obniżenie alimentów zapraszam do artykułu umieszczonego na moim blogu – „Pozew o alimenty”.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, karnych bądź gospodarczych zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850