Kredyt we frankach a rozwód.

Wiele osób planujących rozwód lub będących w trakcie postepowania rozwodowego zastanawia się co stanie się dalej z ich kredytem po rozwodzie.

Kredyt we frankach a rozwód.

Wiele osób planujących rozwód lub będących w trakcie postepowania rozwodowego zastanawia się co stanie się dalej z ich kredytem po rozwodzie. Ani rozwód ani nawet podział majątku nie rozwiązuje bowiem problemu z zaciągniętym kredytem frankowym Pomimo rozwodu i podziału majątku byli małżonkowie w dalszym ciągu pozostają dłużnikami solidarnymi banku. Oznacza to, że w przypadku zaprzestania uiszczaniarat kredytu, bank może dochodzić spłaty całości kredytu od obojga kredytobiorców lub tylko od jednego z nich. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy byli małżonkowie umówili się, że tylko jeden z nich będzie spłacał kredyt ponieważ np. otrzymał mieszkanie lub większy udział w majątku wspólnym. Takie ustalenia nie wiążą banku. Jeżeli małżonek, który według ustaleń miał spłacać kredyt nie robi tego, bank może wystąpić z żądaniem spłaty kredytu wobec drugiego z małżonków. Oczywiście istnieje możliwość podpisania z bankiem aneksu do umowy kredytowej, na mocy którego zobowiązanym do spłaty kredytu będzie tylko jeden z byłych małżonków. W praktyce banki niechętnie podchodzą do tego rozwiązania i wymagają dodatkowych zabezpieczeń.

Korzystnym rozwiązaniem dla byłych małżonków jest niewątpliwie wniesienie powództwa przeciwko bankowi i domaganie się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, o ile oczywiście zachodzą do tego podstawy, a ich umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone. Z uwagi na ukształtowaną już linię orzeczniczą, byli małżonkowie mają wysokie szanse na wygraną z bankiem i na uwolnienie się od kredytu frankowego.

Jeżeli byli małżonkowie nie podpisali po rozwodzie aneksu z bankiem, na mocy którego jeden z małżonków został zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, to wówczasdomagając się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, muszą wspólnie pozwać bank. Przy umowach kredytowych mamy bowiem do czynienia ze współuczestnictwem materialnym jednolitym koniecznym. Nie ma zatem możliwości, aby tylko jeden z byłych małżonków pozwał bank, a drugi małżonek nie występował w procesie.

Kredyt frankowy a śmierć kredytobiorcy.

Powyższe uwagi odnoszą się także do sytuacji, gdy jeden z byłych małżonków zmarł. W takiej sytuacji w jego miejsce wstępują spadkobiercy. Żyjący małżonek oraz spadkobiercy mogą pozwać bank łącznie.

 W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850