Podłożenie GPS w samochodzie – legalne czy jednak nie?

Kwestię odpowiedzialności karnej związanej z używaniem urządzeń typu GPS czy też urządzeń podsłuchowych reguluje art. 267 § 3 kodeksu karnego który wskazuje, że (...)

Pracując w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku jak również wykonując zawód adwokata zetknąłem się kilkunastokrotnie ze sprawami, w których doszło do założenia GPS lub podsłuchu w samochodzie, bez wiedzy i zgody osoby, która z tego pojazdu korzysta. W zdecydowanej większości sprawy te dotyczyły relacji pomiędzy zwaśnionymi małżonkami/partnerami. Osoba, która zakładała GPS lub podsłuch najczęściej chciała zdobyć dowody świadczące o niewierności partnera/partnerki lub też chciała mieć pełną kontrolę nad tym gdzie jeździ, z kim jeździ i co mówi partner czy partnerka.

Osoby, z którymi zetknąłem się w swojej pracy zawodowej (zarówno osoby, które zakładały GPS czy też podsłuch jak i osoby, którym takie urządzenia zostały założone) zawsze zadawały mi pytanie czy tego typu zachowanie jest legalne czy może jednak nie? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – zakładanie urządzenia GPS lub urządzenia podsłuchowego w samochodzie innej osoby, bez zgody tej osoby stanowi przestępstwo.

Kwestię odpowiedzialności karnej związanej z używaniem urządzeń typu GPS czy też urządzeń podsłuchowych reguluje art. 267 § 3 kodeksu karnego który wskazuje, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Kara jaka może być wymierzona za to przestępstwo została określona w art. 267 § 1 kodeksu karnego i może to być grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W kontekście założenia nadajnika GPS wypowiedział się jednoznacznie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt V KK 505/18, gdzie Sąd ten stwierdził: "Bezprawne zainstalowanie w cudzym pojeździe urządzenia służącego do pozyskiwania informacji o trasie jazdy i tym samym o miejscu przebywania danej osoby jest niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, o którym mowa w art. 267 § 3 KK".

Jeżeli zatem ktoś zastanawia się nad założeniem GPS lub urządzenia podsłuchowego w aucie obecnego lub byłego partnera/małżonka warto uświadomić sobie, że tego typu działanie stanowi w świetle polskich przepisów przestępstwo.

Polecam Państwu zapoznanie się z artykułem umieszczonym na moim blogu pt. „Podsłuch – legalny czy jednak nie?” (https://tomaszjaroszewicz.pl/index.php/artyku-blog/32-podsluch-legalny-czy-jednak-nie).

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych, rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, itp.) i gospodarczych (kredyty frankowe).

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850