Rozbój, czyli przestępstwo z art. 280 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna za przestępstwo rozboju uregulowana jest w art. 280 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna za przestępstwo rozboju uregulowana jest w art. 280 § 1 i 2 kodeksu karnego. W myśl art. 280  § 1  kodeksu karnego „Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Wskazany wyżej opis przestępstwa stanowi typ podstawowy rozboju. Czyn ten polega na dokonaniu kradzieży, a więc zaboru cudzego mienia, przy jednoczesnym użyciu przemocy wobec osoby, groźby natychmiastowej jej użycia lub doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Należy pamiętać, że przemoc lub groźba muszą poprzedzać kradzież lub być dokonane równolegle z kradzieżą. W praktyce zazwyczaj mamy do czynienia z rozbojem, gdy sprawca grozi pokrzywdzonemu np. pobiciem lub uderza pokrzywdzonego i dokonuje kradzieży należącego do niego mienia, np. portfela, telefonu, ubrania.

Przemoc sprawcy musi być nakierowana na osobę. Nie będziemy mieli zatem do czynienia z rozbojem, jeżeli sprawca np. rozbija szybę okienną, wchodzi przez nią do lokalu i kradnie znajdujące się w tym lokalu przedmioty. W takiej sytuacji sprawca poniesie odpowiedzialność za przestępstwo kradzieży z włamaniem, a nie rozbój. Nie będziemy mieli do czynienia z rozbojem także wówczas, gdy sprawca używa przemocy wobec pokrzywdzonego z zamiarem skrzywdzenia go, a dopiero po jakimś czasie decyduje się dokonać kradzieży mienia należącego do pokrzywdzonego. W takiej sytuacji sprawca może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo uszkodzenia ciała oraz drugie przestępstwo kradzieży.

 W art. 280 § 2 kodeksu karnego uregulowany został typ kwalifikowany przestępstwa rozboju, a zatem zagrożony surowszą odpowiedzialnością. W myśl tego przepisu  „Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju różni się od typu podstawowego zagrożeniem karnym a także tym, że sprawca w trakcie rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym lub współdziała z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.

Pojęcie posługiwania się obejmuje zarówno korzystanie jak i demonstrowanie pokrzywdzonemu broni lub niebezpiecznego przedmiotu w celu przełamania oporu pokrzywdzonego. Dla przypisania surowszej odpowiedzialności za typ kwalifikowany nie ma zatem znaczenia, czy sprawca użyje noża i zada pokrzywdzonemu cios. Wystarczające jest, aby okazał mu ten nóż w celu przełamania ewentualnego oporu. Sam fakt, że w trakcie rozboju sprawca posiada nóż, ale jest on schowany, nie powoduje automatycznie surowszej odpowiedzialności za typ kwalifikowany. Dla przypisania takiej odpowiedzialności niezbędne jest posługiwanie się nożem przez sprawcę.\

Rozbój – wysokość kary.

Typ podstawowy przestępstwa rozboju, przewidziany w art. 280  § 1  kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Z kolei typ kwalifikowany  z art. 280 § 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jak zatem widać, ewentualna kara za przestępstwo rozboju jest wysoka i zaczyna się od 2 lat pozbawienia wolności. W art. 282 kodeksu karnego przewidziano jednak wypadek mniejszej wagi dla przestępstwa rozboju, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pojęcie wypadku mniejszej wagi nie zostało nigdzie zdefiniowane i każdorazowo decyzję w zakresie tego czy uznać zachowanie sprawcy za wypadek mniejszej wagi należy do sądu okrzekającego w sprawie. Przyjęcie wypadku mniejszej wagi jest niezwykle korzystne dla oskarżonego ponieważ wiąże się z dużo mniejszą karą niż ma to miejsce w przypadku "zwykłego" rozboju. Niewątpliwie, aby sąd uznał zachowanie sprawcy za wypadek mniejszej wagi, oskarżony musi przedstawić dowody przemawiajace za przyjęciem łagodniejszej kwalifikacji prawnej i tym samym  wymierzeniem łagodniejszej kary.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850