Bójka, czyli przestępstwo określone w art. 158 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna za udział w bójce została uregulowana w art. 158 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna za udział w bójce została uregulowana w art. 158 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 158 § 1 kodeksu karnego Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Omawiane przestępstwo występuje w typie podstawowym (§1) oraz typie kwalifikowanym (§2 i §3). Z typem kwalifikowanym mamy do czynienia wówczas, gdy w wyniku bójki lub pobicia doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pokrzywdzonego. Z typem podstawowym mamy natomiast do czynienia bez względu na następstwa. Warunkiem odpowiedzialności za typ podstawowy bójki lub pobicia jest wystąpienie znamienia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 kodeksu karnego.

Bójka a pobicie – różnice.

Pomimo, że w języku potocznym może się wydawać, że są to pojęcia tożsame, to jednak z punktu widzenia prawa karnego i odpowiedzialności karnej są to zupełnie dwa różne zdarzenia. To co z pewnością łączy oba pojęcia to minimalna liczba 3 osób, które muszą brać udział w zdarzeniu, aby można było mówić o bójce lub pobiciu. Nie mamy do czynienia z bójką ani pobiciem, jeżeli w zdarzeniu biorą 2 osoby. W sytuacji, gdy w zdarzeniu biorą udział 2 osoby i jedna z nich dozna obrażeń ciała, wówczas sprawca może ponosić odpowiedzialność karną z art. 156 lub 157 kodeksu karnego, czyli za spowodowanie obrażeń ciała.

Bójkę odróżnia od pobicia to, że w przypadku bójki mamy do czynienia ze starciem co najmniej 3 osób i każda z tych osób jednocześnie atakuje i się broni. Z kolei z pobiciem mamy do czynienia wówczas, gdy w starciu biorą udział co najmniej 3 osoby, przy czym jedna strona atakuje, a druga tylko się broni. Pobicie stanowi zatem czynną napaść na osobę lub osoby, które się bronią.

W praktyce stosunkowo ciężko jest odróżnić czy mamy do czynienia z bójką czy z pobiciem. Zdarzają się bowiem sytuacje, że obie strony zdarzenia mają obrażenia, a w rzeczywistości to tylko jedna strona była tą, która atakowała. Należy bowiem pamiętać, że ten co się broni, ma prawo do tego, aby robić to skutecznie i aktywnie. Dlatego też tak duże znaczenie ma właściwe zgromadzenie materiału dowodowego, który pozwoli odtworzyć rzeczywisty przebieg wydarzeń. Rolą adwokata jest składanie stosownych wniosków dowodowych i udział w czynnościach procesowych, m. in. przesłuchaniach, aby zapewnić pomoc prawna dla klienta, którego reprezentuje.

Należy także wyjaśnić, co oznacza pojęcie brania udziału w bójce lub pobiciu. Otóż jest to pojęcie szerokie i może przybrać różne formy. Zazwyczaj wiąże się to z zadawaniem uderzeń, popychaniem czy kopaniem przeciwnika. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym przyjęło się, że przez branie udziału w bójce lub pobiciu należy rozumieć także m. in. uniemożliwianie ucieczki, przytrzymywanie, podawanie przedmiotów, które mogą posłużyć sprawcom, słowne zagrzewanie i zachęcanie osób biorących udział w bójce lub pobiciu czy uniemożliwianie innym osobom udzielenia pomocy. Jak widać jest to pojęcie szerokie i do tego, aby ponieść odpowiedzialność karną nie jest konieczne własnoręczne zadawanie ciosów.

Bójka – wysokość kary.

Jeżeli chodzi o wysokość kary za udział w bójce to wszystko zależy od tego czy mamy do czynienia z typem podstawowym czy typem kwalifikowanym przestępstwa. Typ podstawowy określony w art. 158 § 1 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Typ kwalifikowany z art. 158 § 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (gdy następstwem bójki jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka).

Typ kwalifikowany z art. 158 § 3 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 (gdy następstwem bójki jest śmierć człowieka).

Użycie w bójce lub pobiciu broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego narzędzia automatycznie podwyższa wymiar grożącej kary, bez względu na to, czy użycie tego przedmiotu doprowadziło do powstania ciężkich obrażeń u pokrzywdzonego. Istotne jest to, że surowszą odpowiedzialność ponosi tylko ten uczestnik bójki lub pobicia, który faktycznie używał broni.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850