Groźba karalna, czyli przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.

 Zgodnie z treścią art. 190 § 1 kodeksu karnego „ Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba (...)

Zgodnie z treścią art. 190 § 1 kodeksu karnego „ Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Omawiane przestępstwo polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej. Jest to zatem swego rodzaju oddziaływanie na psychikę pokrzywdzonego poprzez zapowiedź spowodowania krzywdy czy popełnienia przestępstwa.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 190 § 1 kodeksu karnego wypowiedziana przez sprawcę groźba musi wzbudzić w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Jeżeli zagrożony nie obawia się wypowiedzianych w jego kierunku słów, np. zapowiedzi zrobienia mu krzywdy, nie mamy do czynienia z groźbą karalną w rozumieniu art. 190 § 1 kodeksu karnego. Jako przykład możemy podać sytuację, w której starsza Pani w wieku np. 80 czy 90 lat grozi pobiciem dorosłemu mężczyźnie. W takiej sytuacji nie będziemy mieli do czynienia z popełnieniem przestępstwa groźby, ponieważ wypowiadane przez starszą Panią słowa nie wzbudziły w zagrożonym uzasadnionej obawy. Należy zatem pamiętać, że aby zaistniało przestępstwo groźby karalnej muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki. Pierwsza z nich to grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, zaś druga to wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy.

Forma groźby nie jest określona w kodeksie karnym. Mogą to być wypowiedziane słowa lub okazane gesty, np. gest przejechania palcem po szyi skierowany do pokrzywdzonego. Groźba może być wyrażona ustnie jak też na piśmie. Może objawić się każdym zachowaniem, z którego jednoznacznie będzie wynikało, że sprawca chce zrobić krzywdę innej osobie.  Do zaistnienia przestępstwa nie jest konieczne, aby sprawca bezpośrednio groził pokrzywdzonemu. Groźba może być przekazana także przez inne osoby trzecie. Wówczas byłaby to groźba pośrednia, a nie bezpośrednia.

Groźba karalna – forma ścigania.

Należy pamiętać, że przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Wynika to z treści art. 190 § 2 kodeksu karnego, zgodnie z którym „Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”. Oznacza to, że bez takiego wniosku prokurator ani policja nie będą prowadzić postępowania przygotowawczego i nie skierują wobec sprawcy aktu oskarżenia. Decydujące znaczenie ma tu wola pokrzywdzonego. Od chwili złożenia wniosku przez pokrzywdzonego przestępstwo to staje się niejako z automatu ścigane z urzędu, co oznacza, że organy ścigania mają obowiązek podejmowania wszelkich czynności aby ustalić czy faktycznie doszło do przestępstwa, wykryć sprawcę  i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.

Groźba karalna – kara.

Przestępstwo groźby karalnej, przewidziane w art. 190 § 1 kodeksu karnego zagrożone jest  grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyboru kary dokonuje Sąd orzekający w konkretnej sprawie biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary oraz sytuację osobistą i majątkową sprawcy.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850