Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Znęcanie się - przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego.

Przestępstwo znęcania się nad inną osobą uregulowane zostało w art. 207 §1 -3 kodeksu karnego. W myśl art. 207 § 1 kodeksu karnego (...)

Przestępstwo znęcania się nad inną osobą uregulowane zostało w art. 207 §1 -3 kodeksu karnego.

W myśl art. 207 § 1 kodeksu karnego „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Powyżej przedstawiona została definicja typu podstawowego przestępstwa znęcania się, z którym w praktyce mamy do czynienia najczęściej. Jak wskazuje treść przepisu art. 207 § 1 kodeksu karnego przestępstwo to może przybrać formę fizycznego lub psychicznego znęcania się. Fizyczne znęcanie się polega przykładowo na szarpaniu, popychaniu, uderzaniu czy kopaniu pokrzywdzonego. Z kolei z psychicznym znęcaniem  mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca wyzywa pokrzywdzonego słowami wulgarnymi, wszczyna awantury, wygania z domu lub poniża osobę pokrzywdzoną. Należy pamiętać, że znęcanie nie jest zachowaniem jednorazowym. Przestępstwo to trwa przez pewien okres i tak to zostaje ujęte w zarzucie postawionym sprawcy. Jednorazowe zachowanie co do zasady nie zostanie uznane za znęcanie, a zakwalifikowane z innych przepisów karnych.

Należy pamiętać, że z przestępstwem znęcania nie mamy do czynienia, gdy dwie strony są wobec siebie w równym stopniu agresywne, nawet jeżeli trwa to  dłuższy czas. Aby można było uznać, że przestępstwo znęcania faktycznie zaistniało, jedna ze stron musi być stroną słabszą, natomiast druga strona musi być agresywna. Wzajemne kłótnie małżonków, podczas których obie strony wzajemnie się wyzywają i szarpią nie może zostać uznane za przestępstwo znęcania, nawet jeżeli takie sytuacje się powtarzają i trwają przez dłuższy okres. Brak jest bowiem w podanym przykładzie przewagi jednej ze stron. Potwierdza to orzeczenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny Odwoławczy
z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn.. akt IV Ka 881/19, gdzie Sąd uznał, że „Wzajemność zachowań powoduje brak możliwości kwalifikowania ich z art. 207 § 1 KK, ponadto znosi wzajemne naruszania nietykalności cielesnej i znieważania”.

Zgodnie z art. 207 § 1a kodeksu karnego „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Z kolei zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu karnego „Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” (art. 207 § 3 kodeksu karnego)

Powyższe uregulowania wskazane w art. 207 §1a-3 kodeksu karnego stanowią typ kwalifikowany przestępstwa znęcania się, zagrożony surowszą karą.

Przy przestępstwie znęcania najistotniejszymi dowodami w sprawie są zeznania pokrzywdzonego, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej (w kwestii obrażeń), zeznania świadków, nagrania, opinie psychologów odnośnie wiarygodności małoletnich świadków. 

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850

 

 

 

 

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

ul. Żurawia 35 
15-540 Białystok