Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Białystok, ul. Żurawia 35 | +48 883 933 850

Przywłaszczenie, czyli przestępstwo z art. 284 § 1-4 kodeksu karnego.

Przestępstwo przywłaszczenia zostało uregulowane w art. 284 § 1 – 4 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 284 § 1 kodeksu karnego Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przestępstwo przywłaszczenia zostało uregulowane w art. 284 § 1 – 4 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 284 § 1 kodeksu karnego Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przestępstwo przywłaszczenia polega na bezprawnym zatrzymaniu rzeczy wbrew woli osoby będącej jej właścicielem. Osoba dopuszczająca się przywłaszczenia włącza cudzą rzecz do swego majątku wiedząc, że rzecz ta nie należy do niej. Przestępstwo to jest zbliżone do kradzieży. Różnica pomiędzy sprawcą  kradzieży a sprawcą przywłaszczenia jest jednak taka, że osoba, która dopuszcza się przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy w legalny sposób. Oznacza to, że sprawca przywłaszczenia najpierw w legalny sposób wchodzi w posiadanie rzeczy np. wypożycza rower, znajduje portfel z pieniędzmi, otrzymuje nienależny mu przelew z banku, a dopiero w momencie gdy decyduje się włączyć rzecz do swego majątku, tj. zatrzymać rower czy wydać znalezione pieniądze, dopuszcza się przestępstwa przywłaszczenia. Przywłaszczenie jest przestępstwem umyślnym, a jego ściganie co do zasady następuje z urzędu. Jedynie, gdy przywłaszczenie następuje na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Naprawienie szkody przy przestępstwie przywłaszczenia.

Osoba pokrzywdzona przestępstwem przywłaszczenia może złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody. Możliwość taką przewiduje art. 46 § 1 kodeksu karnego.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

15-540 Białystok, ul. Żurawia 35

Tel. 883 933 850

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

ul. Żurawia 35 
15-540 Białystok