Ucieczka samochodem przed policją - przestępstwo z art. 178b kodeksu karnego.

Ucieczka przed policja nie jest najlepszym pomysłem. Może bowiem wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej (...)

Ucieczka przed policja nie jest najlepszym pomysłem. Może bowiem wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 178b kodeksu karnego. W myśl powołanego przepisu: Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przedmiotem ochrony powołanego wyżej przepisu jest bezpieczeństwo w komunikacji. Uzasadnieniem dla wprowadzenia odpowiedzialności karnej za ucieczkę przed policją lub inną osobą uprawnioną do przeprowadzenia kontroli drogowej było założenie, że w trakcie ucieczki kierujący może powodować zagrożenie w ruchu drogowym. Jest tak chociażby z tego powodu, że ucieczka odbywa się na drodze publicznej, często na chodniku, drodze dla rowerów, ale nawet i w innym miejscu publicznym (np. w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu) – czyli w miejscu, w którym nawet jeżeli akurat nie ma ludzi, to w każdej chwili może ktoś się pojawić, gdzie znajdują się przedmioty narażone na uszkodzenie lub zniszczenie – samochody, wiaty przystankowe, ogrodzenia czy domy.

Potencjalny sprawca musi liczyć się z odpowiedzialność karną za wyżej opisane przestępstwo tylko wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  1. osoba uprawniona do kontroli ruchu drogowego (np. policjant) porusza się pojazdem lub znajduje się na statku wodnym albo powietrznym i wydaje polecenia zatrzymania za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych,
  2. kierujący pojazdem nie zatrzymuje się do kontroli i kontynuuje jazdę.

Innymi słowy, z przestępstwem będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy sprawca nie zatrzymuje się i ucieka przed osobą uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, która wydała mu polecenie zatrzymania za pomocą  sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Należy pamiętać, że polecenie zatrzymania się musi być wydane przez osobę uprawnioną, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym. Nie wyczerpuje znamion tego przestępstwa danie przez np. policjanta sygnału do zatrzymania, jeżeli ten nie znajduje się w ruchu tylko np. stoi na poboczu drogi lub siedzi w zaparkowanym pojeździe. Funkcjonariusz policji musi wydać polecenia zatrzymania się zarówno przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Samo użycie sygnałów świetlnych lub tylko dźwiękowych jest niewystarczające.

Klasycznym przykładem omawianego przestępstwa będzie sytuacja, gdy sprawca porusza się samochodem po drodze, tuż za nim radiowozem jedzie funkcjonariusz policji, który w pewnym momencie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazuje sprawcy zatrzymanie się. Pomimo tego sprawca nie zatrzymuje się i ucieka przed policją.

Osobą uprawnioną do kontroli ruchu drogowego w rozumieniu powyższego przepisu będzie m. in. policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej czy inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. Należy zatem pamiętać, że nie tylko ucieczka przed policjantem, ale też przed którąkolwiek z wymienionych osób może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 178b kodeksu karnego.

Ucieczka przed policją – kara za przestępstwo.

Omawiane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niezatrzymanie się do kontroli – wykroczenie.

Należy pamiętać, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej nie zawsze będzie stanowiło przestępstwo z art. 178b kodeksu karnego. Z odpowiedzialnością karną za przestępstwo należy liczyć się tylko wówczas, gdy spełnione zostały łącznie omówione wyżej przesłanki.

A co gdy sprawca nie zatrzyma się do kontroli drogowej wówczas, gdy stojący przy drodze policjant wydaje mu polecenie zatrzymania się? W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem z art. 92 kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność za wykroczenie poniesie ten, kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu. W takiej sytuacji sprawcy grozi kara aresztu, grzywny a dodatkowo sąd możne orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850