Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

W sytuacji ujawnienia kierowania pojazdem z prędkością dopuszczalną o więcej niż 50 kilometrów na obszarze zabudowanym policjant jest zobligowany do zatrzymania (...).

W myśl art. 135 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant jest zobligowany do zatrzymania za pokwitowaniem prawa jazdy w sytuacji ujawnienia kierowania pojazdem z prędkością dopuszczalną o więcej niż 50 kilometrów na obszarze zabudowanym.

Wykroczenie tego rodzaju wiąże się z mandatem karnym. Wysokość mandatu karnego określona została w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. W przypadku przekroczenia prędkości o 51-60 km/h na kierującego zostanie nałożony mandat w wysokości 1 500 zł (3 000 zł w przypadku tzw. recydywy, czyli ponownego popełnienia wykroczenia tej samej kategorii w ciągu 2 lat od poprzedniego złamania przepisów). Oprócz konsekwencji finansowych złapany kierowca zostanie narażony na stratę punktów karnych (13 punktów karnych). Dodatkowo kierującemu zostaną zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje właściwy starosta w oparciu o przepis art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami. Należy pamiętać, że nie jest to jeszcze decyzja cofająca uprawnienia do kierowania pojazdami, a jedynie decyzja na mocy której prawo jazdy zostanie zatrzymane. Osoba, która wbrew decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jeździ samochodem i zostanie zatrzymana nie popełnia przestępstwa z art. 180a kodeksu karnego, a jedynie wykroczenie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń.

Jeżeli kierujący, pomimo zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w dalszym ciągu prowadzi samochód i zostanie złapany, wówczas właściwy starosta wydaję decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który  zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy. Równolegle starosta na podstawie art. 103 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Gdy decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania zostanie wydana, a kierujący w dalszym ciągu jeździ pojazdem, w przypadku zatrzymania poniesie odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa z art. 180a kodeksu karnego.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za przestępstwo określone w art. 180a kodeksu karnego omówiłem w innym artykule umieszczonym na blogu.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850