Pobicie, czyli przestępstwo określone w art. 158 i art. 159 kodeksu karnego.

Kto bierze udział pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność karna za udział w pobiciu została uregulowana w art. 158 oraz 159 kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 158 § 1 kodeksu karnego Kto bierze udział pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W myśl art. 158 § 2 kodeksu karnego „Jeżeli następstwem pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.Jeżeli następstwem pobicia jest śmierć człowieka, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” (art. 158 § 3 kodeksu karnego).

Omawiane przestępstwo występuje w typie podstawowym (§1) oraz typie kwalifikowanym (§2 i §3). Z typem kwalifikowanym mamy do czynienia wówczas, gdy w wyniku pobicia doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pokrzywdzonego. Warunkiem odpowiedzialności za typ podstawowy pobicia jest wystąpienie znamienia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwoutraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 kodeksu karnego, bez konieczności spowodowania obrażeń u pokrzywdzonego.

Pomimo, że w języku potocznym może się wydawać, że pobicie oznacza spowodowanie obrażeń ciała u innej osoby, to z punktu widzenia prawa karnego i przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej wygląda to nieco inaczej. Z przestępstwem pobicia w rozumieniu prawa karnego będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy w zdarzeniu będą brały udział co najmniej 3 osoby, przy czym jedna strona będzie atakowała, a druga tylko się broniła. Pobicie stanowi zatem czynną napaść na osobę lub osoby, które się bronią.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy ciężko jest odróżnić czy mamy do czynienia z pobiciem czy też może bójką. Bywa bowiem tak, że obie strony zdarzenia mają obrażenia, a w rzeczywistości to tylko jedna strona była tą, która atakowała. Należy bowiem pamiętać, że osoba która się broni, ma prawo do tego, aby robić to skutecznie i aktywnie. Dlatego też tak duże znaczenie ma właściwe zgromadzenie materiału dowodowego, który pozwoli odtworzyć rzeczywisty przebieg wydarzeń.

Pojęcie brania udziału w pobiciu jest bardzo szerokie i może przybrać różne formy. Zazwyczaj wiąże się to z zadawaniem uderzeń, popychaniem czy kopaniem przeciwnika. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowym przyjęło się, że przez branie udziału w pobiciu należy rozumieć także m. in. uniemożliwianie ucieczki, przytrzymywanie, podawanie przedmiotów, które mogą posłużyć sprawcom, słowne zagrzewanie i zachęcanie osób biorących udział w pobiciu czy uniemożliwianie innym osobom udzielenia pomocy.

Pobicie – wysokość kary.

Jeżeli chodzi o wysokość kary za udział w pobiciu to wszystko zależy od tego czy mamy do czynienia z typem podstawowym czy typem kwalifikowanym przestępstwa. Typ podstawowy określony w art. 158 § 1 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Typ kwalifikowany z art. 158§ 2 kodeksu karnegozagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (gdy następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka).

Typ kwalifikowany z art. 158§ 3 kodeksu karnegozagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 (gdy następstwem jest śmierć człowieka).

Przy rozważaniach dotyczących wysokość kary nie można pominąć art. 159 kodeksu karnego, zgodnie z którym „Kto, biorąc udział w pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Użycie w pobiciu broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego narzędzia automatycznie podwyższa wymiar grożącej kary, bez względu na to, czy użycie tego przedmiotu doprowadziło do powstania ciężkich obrażeń u pokrzywdzonego. Istotne jest to, że surowszą odpowiedzialność ponosi tylko ten uczestnik pobicia, który faktycznie używał broni.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850