Naruszenie nietykalności policjanta.

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność karna za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego (policjanta, sędziego, prokuratora, strażnika granicznego, itp.) została uregulowana w art. 222 kodeksu karnego. W myśl art. 222§ 1 kodeksu karnego „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Omawiane wyżej przestępstwo ścigane jest z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego - jak to ma miejsce w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej osoby niebędącej funkcjonariuszem publicznym. Powołany przepis ma chronić bezpieczeństwo instytucji państwowych i samorządowych oraz osób w nich zatrudnionych. Na równi z funkcjonariuszem publicznych przepis traktuje osobę przybraną mu do pomocy.

Działanie sprawcy polega na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Nie będziemy zatem mieli do czynienia z wyczerpaniem znamion omawianego przestępstwa, jeżeli do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza dojdzie w czasie wolnym od służby i nie będzie to miało związku z pełnieniem przez niego funkcji, np. podczas sąsiedzkiej kłótni. Przez naruszenie nietykalności należy rozumieć każde niepożądane oddziaływanie fizyczne na ciało człowieka, mogące wywołać ból czy przykre uczucie. Za naruszenie nietykalności cielesnej uznane będzie m. in. popchnięcie, uderzenie, szarpnięcie za włosy, kopnięcie, przewrócenie, przytrzymanie,oblanie wodą czy oplucie drugiej osoby. Co istotne dla poniesienia odpowiedzialności karnej za omawiane przestępstwo nie jest konieczne spowodowanie u pokrzywdzonego jakichkolwiek obrażeń ciała. W przypadku spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, np. uszkodzenia ciała na czas przekraczający 7 dni będziemy mieli do czynienia ze zbiegiem przepisów art. 222 § 1 kodeksu karnego i art. 157 § 1 kodeksu karnego.

Znacznie poważniejszym przestępstwem od wyżej omawianego naruszenia nietykalności cielesnej jest tzw. czynna napaść na funkcjonariusza, które to przestępstwo określone zostało w art. 223 kodeksu karnego. Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza omówię w kolejnym artykule na moim blogu.

W kontekście przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza nie można pominąć treści art. 222 § 2 kodeksu karnego który stanowi, że „Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”.

Jeżeli zatem doszło już do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, jednak nastąpiło to w wyniku niewłaściwego zachowania pokrzywdzonego, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Oczywiście fakt niewłaściwego zachowania funkcjonariusza musi być udowodniony, aby można było skorzystać z przewidzianych w art. 222 § 2 kodeksu karnego instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary czy odstąpienia od jej wymierzenia.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych, rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, itp.) i gospodarczych (kredyty frankowe).

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850