Paserstwo, czyli przestępstwo z art. 291 oraz art. 292 kodeksu karnego

Paserstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko mieniu. Ustawodawca wyróżnił dwa rodzaje paserstwa, mianowicie paserstwo umyślne oraz paserstwo nieumyślne.

Paserstwo umyślne.

Przestępstwo paserstwa umyślnego zostało uregulowane w art. 291 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem paserem umyślnym jest ten, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia.

Aby można było kogoś oskarżyć o przestępstwo paserstwa umyślnego należy mu udowodnić, że kupił lub pomógł sprzedać, przyjął lub pomógł ukryć rzecz, która pochodziła z przestępstwa. Najczęściej mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją w przypadku, gdy ktoś kupuje rzeczy, które pochodziły z kradzieży. Organy ścigania muszą udowodnić, że sprawca wiedział, iż rzecz którą kupuje pochodzi z przestępstwa.

Jaka kara grozi za przestępstwo paserstwa umyślnego?

Kodeks karny za przestępstwo paserstwa umyślnego przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 291 § 1 i 2 kodeksu karnego).

Paserstwo nieumyślne.

Paserstwo nieumyślne zostało uregulowane w art. 292 § 1 kodeksu karnego. Jest zagrożone niższą karą niż ma to miejsce w przypadku paserstwa umyślnego. Za przestępstwo paserstwa nieumyślnego odpowiada ten,  kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dla przypisania paserstwa nieumyślnego organy ścigania nie muszą udowodnić sprawcy tego, że wiedział, iż rzecz którą kupił pochodziła z przestępstwa (jak ma to miejsce w przypadku paserstwa umyślnego), ale wystarczające jest, że udowodnią mu, iż na podstawie towarzyszących transakcji okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że rzecz pochodzi z przestępstwa.

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

             

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

15-540 Białystok, ul. Żurawia 35

Tel. 883 933 850