Poręczenie majątkowe, czyli tzw. „kaucja” w sprawie karnej.