Odpowiedzialność nieletniego za przestępstwo lub demoralizację.