Przemoc w rodzinie. Nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.